SOM CUIDADORS, SOM EXPERTS

La plataforma Som Cuidadors té per objectiu l’aprenentatge d’estratègies per formar persones cuidadores. El programa impulsa l’autocura i intenta prevenir la sobrecàrrega.

El programa Cuidador Expert té dues versions: presencial i online que permeten que un cop finalitzat el curs la persona cuidadora obtingui una millora en la percepció de qualitat de vida així com una reducció de la fatiga,  la depressió, l’estrès i l’ansietat. La formació contribueix a practicar conductes saludables i a augmentar la capacitat per portar a terme les tasques del dia a dia.

Cal destacar també l’existència d’una Guia de Recursos que facilitarà la tasca de la persona cuidadora i dóna accés a una xarxa de persones cuidadores per compartir experiències i crear suport i ajuda mútua.