Programa Online

El programa online Cuidador Expert ha estat desenvolupat per la Universitat d'Stanford i està en funcionament des de l'any 2008. Aquest programa ajuda a millorar els hàbits de vida, l’estat de salut de les persones cuidadores i la motivació per a la cura del pacient crònic. A més, contribueix a  crear una comunitat online de persones cuidadores que permet de forma anònima compartir coneixements, eines i suport pràctic per al dia a dia amb altres persones cuidadores d’EM.

El curs requereix l’accés a un ordinador i internet i consta de 6 sessions que es porten a terme en 6 setmanes, amb una dedicació de 2,5 hores per sessió. El programa esta tutelat per un facilitador, que com a cuidador d’esclerosi múltiple,  resoldrà dubtes i vetllarà pel correcte seguiment del programa.

A més, la persona cuidadora disposarà d’enllaços específics a temes més concrets relacionats amb la cura de persones amb EM i un apartat de recursos específics en ajuts tècnics, econòmics i socials. Per conèixer el programa de formació online  Cuidador Expert, fes clik aquí.